Skip to main content

Tapiserija značenje

Šta znači Tapiserija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tapiserija (fr. tapisserie) ćilimarstvo; vez na retkom platnu, sličan ćilimskom vezu; tkanina ili hartija za oblaganje zidova; tapetarska radnja.

Reč Tapiserija napisana unazad: ajiresipat

Tapiserija se sastoji od 10 slova.

Šta je Tapiserija

На Ћирилици: (фр. таписсерие) ћилимарство; вез на ретком платну, сличан ћилимском везу; тканина или хартија за облагање зидова; тапетарска радња.

Slično: 
Tapšati pljeskati rukama, aplaudirati....
Tapsel grub istočnoindijski katun sa prugama, obično plave boje....
Tapiserija ćilimarstvo; vez na retkom platnu, sličan ćilimskom vezu; tkanina i...
Tapir zool. životinja slična svinjčetu, »sivi oko reka i bara prašuma Juž....
Tapioka zrnato skrobno brašno koje se dobiva od krtolastog podzemnog stabla...
Tapija zvanično pismeno o svojini kakvog nepokretnog imanja. ...
Sve reči na slovo t