Skip to main content

Tapšati značenje

Šta znači Tapšati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tapšati (mađ. taps pljesak) pljeskati rukama, aplaudirati.

Reč Tapšati napisana unazad: itašpat

Tapšati se sastoji od 7 slova.

Šta je Tapšati

На Ћирилици: (мађ. тапс пљесак) пљескати рукама, аплаудирати.

Slično: 
Tapšati pljeskati rukama, aplaudirati....
Tapsel grub istočnoindijski katun sa prugama, obično plave boje....
Tapiserija ćilimarstvo; vez na retkom platnu, sličan ćilimskom vezu; tkanina i...
Tapir zool. životinja slična svinjčetu, »sivi oko reka i bara prašuma Juž....
Tapioka zrnato skrobno brašno koje se dobiva od krtolastog podzemnog stabla...
Tapija zvanično pismeno o svojini kakvog nepokretnog imanja. ...
Sve reči na slovo t