Skip to main content

Tapioka značenje

Šta znači Tapioka

Na latinici: Definicija i značenje reči Tapioka (braz. tapioca) zrnato skrobno brašno koje se dobiva od krtolastog podzemnog stabla biljke manihot (Manihot utilissima).

Reč Tapioka napisana unazad: akoipat

Tapioka se sastoji od 7 slova.

Šta je Tapioka

На Ћирилици: (браз. тапиоца) зрнато скробно брашно које се добива од кртоластог подземног стабла биљке манихот (Манихот утилиссима).

Slično: 
Tapšati pljeskati rukama, aplaudirati....
Tapsel grub istočnoindijski katun sa prugama, obično plave boje....
Tapiserija ćilimarstvo; vez na retkom platnu, sličan ćilimskom vezu; tkanina i...
Tapir zool. životinja slična svinjčetu, »sivi oko reka i bara prašuma Juž....
Tapioka zrnato skrobno brašno koje se dobiva od krtolastog podzemnog stabla...
Tapija zvanično pismeno o svojini kakvog nepokretnog imanja. ...
Sve reči na slovo t