Skip to main content

Tavgens značenje

Šta znači Tavgens

Na latinici: Definicija i značenje reči Tavgens (latinski tangens dodiran, koji dodiruje) kom. goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između suprotne i nalegle katete (tang) za dani ugao.

Reč Tavgens napisana unazad: snegvat

Tavgens se sastoji od 7 slova.

Šta je Tavgens

На Ћирилици: (лат. тангенс додиран, који додирује) ком. гониометријска функција: у правоуглом троуглу однос између супротне и налегле катете (танг) за дани угао.

Slično: 
Tavgens kom. goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između supr...
Tavoloca v. tavoleta...
Tavoleta slik. daščica na kojoj slikar, pri radu, drži boje; up. paleta. ...
Tavelirati slik. išarati pegama, poprskati....
Sve reči na slovo t