Skip to main content

Tavoloca značenje

Šta znači Tavoloca

Na latinici: Definicija i značenje reči Tavoloca (ital. tavolozza) v. tavoleta

Reč Tavoloca napisana unazad: acolovat

Tavoloca se sastoji od 8 slova.

Šta je Tavoloca

На Ћирилици: (итал. таволозза) в. таволета

Slično: 
Tavgens kom. goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između supr...
Tavoloca v. tavoleta...
Tavoleta slik. daščica na kojoj slikar, pri radu, drži boje; up. paleta. ...
Tavelirati slik. išarati pegama, poprskati....
Sve reči na slovo t