Skip to main content

Tavoleta značenje

Šta znači Tavoleta

Na latinici: Definicija i značenje reči Tavoleta (ital. tavoletta)slikarstvo: daščica na kojoj slikar, pri radu, drži boje;isto znači i paleta.

Reč Tavoleta napisana unazad: atelovat

Tavoleta se sastoji od 8 slova.

Šta je Tavoleta

На Ћирилици: (итал. таволетта) слик. дашчица на којој сликар, при раду, држи боје; уп. палета.

Slično: 
Tavgens kom. goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između supr...
Tavoloca v. tavoleta...
Tavoleta slik. daščica na kojoj slikar, pri radu, drži boje; up. paleta. ...
Tavelirati slik. išarati pegama, poprskati....
Sve reči na slovo t