Skip to main content

Teramicin značenje

šta znači Teramicin

Na latinici: Definicija i značenje reči Teramicin (terramycin) jedan od antibioti-ka, žuti kristalni prah bez mirisa; dobiva se od Streptomyces griseus; dejstvuje na mnogo bakterija.

Reč Teramicin napisana unazad: nicimaret i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (террамyцин) један од антибиоти-ка, жути кристални прах без мириса; добива се од Стрептомyцес грисеус; дејствује на много бактерија.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-teramicin.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5