Skip to main content

Tercijus značenje

šta znači Tercijus

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijus (latinski tertius) pr. treći (po redu); per tercijum (latinski reg tertium) preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; tercijus gau-dens (latinski tertius gaudens sc. duobus litigan-tibus) treći koji se veseli (kad se dvojica svađaju); tercijus intervenijens (latinski ter-tius interveniens) treći koji posreduje, izborni sudija.

Reč Tercijus napisana unazad: sujicret i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиус) пр. трећи (по реду); пер терцијум (лат. рег тертиум) преко неког трећег, нпр. свршити посао; терцијус гау-денс (лат. тертиус гауденс сц. дуобус литиган-тибус) трећи који се весели (кад се двојица свађају); терцијус интервенијенс (лат. тер-тиус интервениенс) трећи који посредује, изборни судија.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači