Skip to main content

Teretana značenje

šta znači Teretana

Na latinici: Definicija i značenje reči Teretana Teretana je gimnastička dvorana u kojoj je smeštena oprema za vežbanje, odnosno za ciljno jačanje, nadogradnju ili održavanje mišića. Obično se oprema i prostor teretane diele na nekoliko zona; glavna radna zona, kardio zona, zone za grupno i individualno vježbanje.

Reč Teretana sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: Теретана је гимнастичка дворана у којој је смештена опрема за вежбање, односно за циљно јачање, надоградњу или одржавање мишића. Обично се опрема и простор теретане диеле на неколико зона; главна радна зона, кардио зона, зоне за групно и индивидуално вјежбање.


Teretana Teretana je gimnastička dvorana u kojoj je smeštena oprema za vežbanje...
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Sve reči na slovo t