Skip to main content

Terdžuman značenje

šta znači Terdžuman

Na latinici: Definicija i značenje reči Terdžuman (arap. targXimon,od turske reči: terciiman) tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti.

Reč Terdžuman napisana unazad: namuždret i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап. таргXимон, тур. терцииман) тумач; такође: посредник код турских власти.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači