Skip to main content

Teratologija značenje

šta znači Teratologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Teratologija (od grčke reči: teras gen, teratos znamenje, čudo; nakaza, čudovište, logia) nauka o čudima, pričanje čuda (naročito biblij-skih); med. nauka o nakazama; nauka o nepravilnim tvorevinama kod biljki i mi-nerala.

Reč Teratologija napisana unazad: ajigolotaret i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. терас ген, тератос знамење, чудо; наказа, чудовиште, логиа) наука о чудима, причање чуда (нарочито библиј-ских); мед. наука о наказама; наука о неправилним творевинама код биљки и ми-нерала.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-teratologija.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5