Skip to main content

Terca značenje

šta znači Terca

Na latinici: Definicija i značenje reči Terca (ital. terza, latinski tertius treći) 1. muz. treći ton počev od osnovnog tona (broj treptaja u sekundi iznosi 5 /4 broja trepta-ja osnovnoga tona; v. tonika); velika terca ona koja se sastoji od dva cela tona; mala terca ona koja se sastoji od jednog celog tona i jednog polutona; umanjena terca ona koja se sastoji od dva polutona; prekomer-na terca ona koja se sastoji od jednog celog tona i jednog prekomernog tonskog stepena; 2. kom. 60. deo jedne sekunde; 3. u bilijaru: udaranje lopte trećom loptom koja stoji između lopte igračeve i one koju želi da pogodi; 4. u kartama: tri karte u istoj boji jedna za drugom; 5. u mačevanju: treći način zadavanja udarca; 6. u katoličkim manastirima: vreme molitve koje počinje od 9 časova pre podne (od latinske reči: tertia horarum canonicarum).

Reč Terca napisana unazad: acret i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. терза, лат. тертиус трећи) 1. муз. трећи тон почев од основног тона (број трептаја у секунди износи 5 /4 броја трепта-ја основнога тона; в. тоника); велика терца она која се састоји од два цела тона; мала терца она која се састоји од једног целог тона и једног полутона; умањена терца она која се састоји од два полутона; прекомер-на терца она која се састоји од једног целог тона и једног прекомерног тонског степена; 2. ком. 60. део једне секунде; 3. у билијару: ударање лопте трећом лоптом која стоји између лопте играчеве и оне коју жели да погоди; 4. у картама: три карте у истој боји једна за другом; 5. у мачевању: трећи начин задавања ударца; 6. у католичким манастирима: време молитве које почиње од 9 часова пре подне (нлат. тертиа хорарум цаноницарум).

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači