Skip to main content

Terceron značenje

šta znači Terceron

Na latinici: Definicija i značenje reči Terceron (it. terceron) dete rođeno od mulatkinje i Evropljanina.

Reč Terceron napisana unazad: norecret i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (ит. терцерон) дете рођено од мулаткиње и Европљанина.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači