Skip to main content

Tercijanski značenje

šta znači Tercijanski

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijanski (latinski tertianus koji pripada trećem) tercijanska groznica (latinski febris tertiana) groznica koja se vraća svakog trećeg dana.

Reč Tercijanski napisana unazad: iksnajicret i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. тертианус који припада трећем) терцијанска грозница (лат. фебрис тертиана) грозница која се враћа сваког трећег дана.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači