Skip to main content

Tercijarvi značenje

šta znači Tercijarvi

Na latinici: Definicija i značenje reči Tercijarvi (latinski tertius) koji je na trećem mestu, treći po redu; tercijarna formacijageologija: v. tercijar.

Reč Tercijarvi napisana unazad: ivrajicret i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. тертиус) који је на трећем месту, трећи по реду; терцијарна формација геол. в. терцијар.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači