Skip to main content

Termodinamika značenje

šta znači Termodinamika

Na latinici: Definicija i značenje reči Termodinamika (od grčke reči: tnerme toplota, dyna-mis sila)fizika: nauka o odnosima toplote prema mehaničkom radu, nauka koja se bavi odnosom između toplotne i mehaničke energije.

Reč Termodinamika napisana unazad: akimanidomret i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тнерме топлота, дyна-мис сила) физ. наука о односима топлоте према механичком раду, наука која се бави односом између топлотне и механичке енергије.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-termodinamika.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5