Skip to main content

Termometrograf značenje

šta znači Termometrograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Termometrograf (od grčke reči: therm6s, metron mera, merilo, grapho beležim) termometar za merenje najviših i najnižih temperatura vazduha; takođe: aparat koji na traci od hartije automatski beleži sve promene u temperaturi vazduha (termograf).

Reč Termometrograf napisana unazad: fargortemomret i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. тхерм6с, метрон мера, мерило, грапхо бележим) термометар за мерење највиших и најнижих температура ваздуха; такође: апарат који на траци од хартије аутоматски бележи све промене у температури ваздуха (термограф).

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-termometrograf.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5