Skip to main content

Termoterapija značenje

šta znači Termoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Termoterapija (od grčke reči: therm6s topao, therapefa lečenje) lečenje toplotom (toplim kupanji-ma, toplim vazduhom islično:).

Reč Termoterapija napisana unazad: ajiparetomret i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тхерм6с топао, тхерапефа лечење) лечење топлотом (топлим купањи-ма, топлим ваздухом и сл.).

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-termoterapija.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5