Skip to main content

Terorisati značenje

šta znači Terorisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Terorisati (latinski terror užas, strah,od francuske reči: terroriser) ispunjavati strahom, zadavati strah i trepet, zastrašivati; vladati pomoću zastrašivanja i nasilja; nasilno sprečavati slobodu mišljenja.

Reč Terorisati napisana unazad: itasiroret i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. террор ужас, страх, фр. террорисер) испуњавати страхом, задавати страх и трепет, застрашивати; владати помоћу застрашивања и насиља; насилно спречавати слободу мишљења.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači