Skip to main content

Terorist značenje

šta znači Terorist

Na latinici: Definicija i značenje reči Terorist (latinski terror) pristalica vladavine zastrašivanjem; pristalica onih koji misle da će individualnom akcijom, poje-dinačnom radnjom zastrašivanja (ubistvima islično: netaknutih lica suprotnog shvatanja i rada) doći do ostvarenja svojih političko-socijalnih ciljeva.

Reč Terorist napisana unazad: tsiroret i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. террор) присталица владавине застрашивањем; присталица оних који мисле да ће индивидуалном акцијом, поје-диначном радњом застрашивања (убиствима и сл. нетакнутих лица супротног схватања и рада) доћи до остварења својих политичко-социјалних циљева.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači