Skip to main content

Teroristička značenje

šta znači Teroristička

Na latinici: Definicija i značenje reči Teroristička (latinski terror) zastrašan, koji zastrašuje, zastrašujući, nasilnički; teroristička akcija delanje onih koji bi hteli da zastrašivanjem (pretnjama, ubistvima islično:) dođu do ostvarenja svojih političkosocijalnih ciljeva

Reč Teroristička napisana unazad: akčitsiroret i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. террор) застрашан, који застрашује, застрашујући, насилнички; терористичка акција делање оних који би хтели да застрашивањем (претњама, убиствима и сл.) дођу до остварења својих политичкосоцијалних циљева

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači