Skip to main content

Terpe značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (hol.) pl. veštački brežuljci u ho-landskoj pokrajini Frizland koji služe stanovništvu kao utočište od poplava.

Reč Terpe napisana unazad: epret i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (хол.) пл. вештачки брежуљци у хо-ландској покрајини Фризланд који служе становништву као уточиште од поплава.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači