Skip to main content

Terpentin značenje

šta znači Terpentin

Na latinici: Definicija i značenje reči Terpentin (od grčke reči: terebinthos) hen. tečna smola ili smolasto ulje, koje se prvobitno dobivalo od terpentinskog drveta na ostrvima Hio i Kipar; dobiva se i od drugih četinara, ali po vrednosti zaostaje. Destilacijom terpentina s vodenim parama ili bez njih dobiva se terpentinsko ulje, a u retorti ostane smola kalofonijum.

Reč Terpentin napisana unazad: nitnepret i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. теребинтхос) хен. течна смола или смоласто уље, које се првобитно добивало од терпентинског дрвета на острвима Хио и Кипар; добива се и од других четинара, али по вредности заостаје. Дестилацијом терпентина с воденим парама или без њих добива се терпентинско уље, а у реторти остане смола калофонијум.

Slično: 
Terdžuman tumač; takođe: posrednik kod turskih vlasti....
Terciogenitura deo imanja i prava koji pripada trećem po redu rođenom....
Tercina poet. strofa od tri stiha u jampskom ritmu....
Tercijus pr. treći ; per tercijum preko nekog trećeg, npr. svršiti posao; t...
Tercijum treće; tercijum non datur treće ne postoji, trećega nema ....
Tercijarci pl. kaluđeri trećeg reda, svetovna lica koja pristupaju nekom kato...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači