Skip to main content

Tolerancija značenje

šta znači Tolerancija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tolerancija (latinski tolerantia) 1. popustljivost, trpeljivost (prema tuđim shvatanjima, mada se čovek s njima ne slaže, naročito u pitanjima vere i dr.); 2.finansije: zakonom dopušten višak ili manjak u težini zlatnog ili srebrnog novca.

Reč Tolerancija napisana unazad: ajicnarelot i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. толерантиа) 1. попустљивост, трпељивост (према туђим схватањима, мада се човек с њима не слаже, нарочито у питањима вере и др.); 2. фин. законом допуштен вишак или мањак у тежини златног или сребрног новца.

Slično: 
Tolika 2. pl. spisi u kojima su okupljeni ili izvedeni izvori za dokaze. ...
Toluol hem. S7N8 , benzolu veoma srodna ugljenovodična tvar katrana kamenog ...
Toluidin hen. anilinu veoma slična organ-ska baza, dobiva se od toluola kao i ...
Tolerisati podnositi, snositi, trpeti, dopušta™. ...
Tolerancija 1. popustljivost, trpeljivost ; 2. fin. zakonom dopušten višak ili ...
Tolerantan koji podnosi, popustljiv, trpeljiv ....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači