Skip to main content

Tolika značenje

šta znači Tolika

Na latinici: Definicija i značenje reči Tolika (od grčke reči: topos, topikds, latinski topica) 2. pl. spisi u kojima su okupljeni ili izvedeni izvori za dokaze.

Reč Tolika napisana unazad: akilot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. топос, топикдс, лат. топица) 2. пл. списи у којима су окупљени или изведени извори за доказе.

Slično: 
Tolika 2. pl. spisi u kojima su okupljeni ili izvedeni izvori za dokaze. ...
Toluol hem. S7N8 , benzolu veoma srodna ugljenovodična tvar katrana kamenog ...
Toluidin hen. anilinu veoma slična organ-ska baza, dobiva se od toluola kao i ...
Tolerisati podnositi, snositi, trpeti, dopušta™. ...
Tolerancija 1. popustljivost, trpeljivost ; 2. fin. zakonom dopušten višak ili ...
Tolerantan koji podnosi, popustljiv, trpeljiv ....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači