Skip to main content

Toluidin značenje

šta znači Toluidin

Na latinici: Definicija i značenje reči Toluidin hen. anilinu veoma slična organ-ska baza, dobiva se od toluola kao i anilin od benzola; kristalnim u bezbojnim i sjajnim kristalnim listovima i, zajedno sa anilinom, predstavlja sirovinu od koje se izrađuju anilinske boje.

Reč Toluidin napisana unazad: nidiulot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: хен. анилину веома слична орган-ска база, добива се од толуола као и анилин од бензола; кристалним у безбојним и сјајним кристалним листовима и, заједно са анилином, представља сировину од које се израђују анилинске боје.

Slično: 
Tolika 2. pl. spisi u kojima su okupljeni ili izvedeni izvori za dokaze. ...
Toluol hem. S7N8 , benzolu veoma srodna ugljenovodična tvar katrana kamenog ...
Toluidin hen. anilinu veoma slična organ-ska baza, dobiva se od toluola kao i ...
Tolerisati podnositi, snositi, trpeti, dopušta™. ...
Tolerancija 1. popustljivost, trpeljivost ; 2. fin. zakonom dopušten višak ili ...
Tolerantan koji podnosi, popustljiv, trpeljiv ....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači