Skip to main content

Toluol značenje

šta znači Toluol

Na latinici: Definicija i značenje reči Toluol hem. S7N8 , benzolu veoma srodna ugljenovodična tvar katrana kamenog uglja: bezbojna i gorljiva tečnost; upotrebljava se za izradu toluidina, veštačkog bade-movog ulja i saharina.

Reč Toluol napisana unazad: loulot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: хем. С7Н8 , бензолу веома сродна угљеноводична твар катрана каменог угља: безбојна и горљива течност; употребљава се за израду толуидина, вештачког баде-мовог уља и сахарина.

Slično: 
Tolika 2. pl. spisi u kojima su okupljeni ili izvedeni izvori za dokaze. ...
Toluol hem. S7N8 , benzolu veoma srodna ugljenovodična tvar katrana kamenog ...
Toluidin hen. anilinu veoma slična organ-ska baza, dobiva se od toluola kao i ...
Tolerisati podnositi, snositi, trpeti, dopušta™. ...
Tolerancija 1. popustljivost, trpeljivost ; 2. fin. zakonom dopušten višak ili ...
Tolerantan koji podnosi, popustljiv, trpeljiv ....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači