Skip to main content

Top značenje

šta znači Top

Na latinici: Definicija i značenje reči Top (eng. top) 1. hor. vrh katarke, koš na katarci. top (tur. top) 2. vojska: artiljerijske oružje.

Reč Top napisana unazad: pot i sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. топ) 1. хор. врх катарке, кош на катарци. топ (тур. топ) 2. вој. артиљеријске оружје.

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači