Skip to main content

Toplota značenje

šta znači Toplota

Na latinici: Definicija i značenje reči Toplota Toplota ili toplotna energija je fizička veličina koja se obično označava sa Q. Osnovna jedinica za toplotnu energiju u Međunarodnom sistemu jedinica jeste džul, dok se u nutricionizmu koristi jedinica kalorija (1 cal = 4,186 J). Sva živa biža proizvode toplotu.

Reč Toplota sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Топлота или топлотна енергија је физичка величина која се обично означава са Q. Основна јединица за топлотну енергију у Међународном систему јединица јесте джул, док се у нутриционизму користи јединица калорија (1 цал = 4,186 Ј). Сва жива бижа производе топлоту.


Toplota Toplota ili toplotna energija je fizička veličina koja se obično označ...
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Sve reči na slovo t