Skip to main content

Topčider značenje

šta znači Topčider

Na latinici: Definicija i značenje reči Topčider (tur. topcu deresi tobdžijska dolina) dolina sa rečicom kod Beograda, danas park.

Reč Topčider napisana unazad: redičpot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. топцу дереси тобджијска долина) долина са речицом код Београда, данас парк.

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači