Skip to main content

Topologija značenje

šta znači Topologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Topologija (od grčke reči: topos mesto, logia nauka) nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta.

Reč Topologija napisana unazad: ajigolopot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. топос место, логиа наука) наука о местима, наука о познавању места.

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači