Skip to main content

Toponomastika značenje

šta znači Toponomastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Toponomastika (od grčke reči: topos, oputa) nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena pojedinih mesta.

Reč Toponomastika napisana unazad: akitsamonopot i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. топос, опута) наука о именима места; наука која испитује порекло и значење имена појединих места.

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači