Skip to main content

Topinaibur značenje

šta znači Topinaibur

Na latinici: Definicija i značenje reči Topinaibur (braz. topinambur) bog. morska repa, čičovka, nahod (severnoamerička biljka, čije su krtole podzemnog stabla dobra stočna hrana).

Reč Topinaibur napisana unazad: rubianipot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (браз. топинамбур) бог. морска репа, чичовка, наход (северноамеричка биљка, чије су кртоле подземног стабла добра сточна храна).

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači