Skip to main content

Topognom značenje

šta znači Topognom

Na latinici: Definicija i značenje reči Topognom (od grčke reči: topos mesto, gnomon pokazalo, kazaljka) pokazivač, određivač mesta za •brodove i dr.

Reč Topognom napisana unazad: mongopot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. топос место, гномон показало, казаљка) показивач, одређивач места за •бродове и др.

Slično: 
Topčider dolina sa rečicom kod Beograda, danas park....
Toponomastikon spisak mesta, rečnik mesta. ...
Toponomastika nauka o imenima mesta; nauka koja ispituje poreklo i značenje imena...
Toponimija jezičko i istorijsko objašnjenje porekla imena pojedinih mesta. ...
Topologija nauka o mestima, nauka o poznavanju mesta. ...
Topografski koji se tiče topografije; topo-grafske karte velike karte na kojima j...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači