Skip to main content

Troakar značenje

šta znači Troakar

Na latinici: Definicija i značenje reči Troakar (fr. trois-quarts „tri četvrtine") 1.medicina: cevasto šilo u obliku luka i sa tri reza za puštanje tečnosti iz telesnih duplja onih koji boluju od vodene bolesti, ili za ispražnjivanje vazduha iz buraga preživara; 2. kaput dužine tri četvrti.

Reč Troakar napisana unazad: troakar i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. троис-qуартс „три четвртине") 1. мед. цевасто шило у облику лука и са три реза за пуштање течности из телесних дупља оних који болују од водене болести, или за испражњивање ваздуха из бурага преживара; 2. капут дужине три четврти.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t