Skip to main content

Trohometar značenje

šta znači Trohometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Trohometar (od grčke reči: trochos, metron mera, merile) sprava za merenje brzine brodova.

Reč Trohometar napisana unazad: trohometar i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. троцхос, метрон мера, мериле) справа за мерење брзине бродова.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t