Skip to main content

Trohotika značenje

šta znači Trohotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Trohotika (od grčke reči: trochos) nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju.

Reč Trohotika napisana unazad: trohotika i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. троцхос) наука о кружном кретању, о кружном обртању.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t