Skip to main content

Trohleja značenje

šta znači Trohleja

Na latinici: Definicija i značenje reči Trohleja (dat. trochleia, od grčke reči: trochalla) koturača, čekrk, vitlo, dizalica.

Reč Trohleja napisana unazad: trohleja i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (дат. троцхлеиа, грч. троцхалла) котурача, чекрк, витло, дизалица.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t