Skip to main content

Trohoida značenje

šta znači Trohoida

Na latinici: Definicija i značenje reči Trohoida (od grčke reči: trochos krug, kolut, kotur, točak, eldos vid, oblik) v. cikloida.

Reč Trohoida napisana unazad: trohoida i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. троцхос круг, колут, котур, точак, елдос вид, облик) в. циклоида.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t