Skip to main content

Trofičan značenje

šta znači Trofičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trofičan (od grčke reči: trophe hrana, ishrana) hram-beni, ishrambeni, koji se tiče hranjenja ili ishrane.

Reč Trofičan napisana unazad: trofičan i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тропхе храна, исхрана) храм-бени, исхрамбени, који се тиче храњења или исхране.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t