Skip to main content

Trofologija značenje

šta znači Trofologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trofologija (od grčke reči: trophe hrana, ishrana, logfa nauka) nauka o ishrani.

Reč Trofologija napisana unazad: trofologija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тропхе храна, исхрана, логфа наука) наука о исхрани.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t