Skip to main content

Trofoneuroza značenje

šta znači Trofoneuroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Trofoneuroza (od grčke reči: trophe, neOron živac) med. poremećaj u ishranjivanju usled oboljenja živaca koji regulišu ishranu i razvijanje tkiva.

Reč Trofoneuroza napisana unazad: trofoneuroza i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тропхе, неОрон живац) мед. поремећај у исхрањивању услед обољења живаца који регулишу исхрану и развијање ткива.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t