Skip to main content

Trogloditi značenje

šta znači Trogloditi

Na latinici: Definicija i značenje reči Trogloditi (od grčke reči: troglodytes stanovnik pećine) pl. stanovnici pećina; u starom veku: ime jednog etiopskog plemena koje je sta-novalo u pećinama; docnije: naziv za kri-voverne hrišćane koji su se skupljali po pećinama.

Reč Trogloditi napisana unazad: trogloditi i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. троглодyтес становник пећине) пл. становници пећина; у старом веку: име једног етиопског племена које је ста-новало у пећинама; доцније: назив за кри-воверне хришћане који су се скупљали по пећинама.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t