Skip to main content

Trohanter značenje

šta znači Trohanter

Na latinici: Definicija i značenje reči Trohanter (od grčke reči: trochanter) trkač; znat, veliki i mali valjak na gornjem kraju bedrene kosti (kod čoveka i sisara).

Reč Trohanter napisana unazad: trohanter i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. троцхантер) тркач; знат, велики и мали ваљак на горњем крају бедрене кости (код човека и сисара).

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t