Skip to main content

Trojanski konj značenje

šta znači Trojanski konj

Na latinici: Definicija i značenje reči Trojanski konj fig. lice koje se lukavošću uvuče u neku organizaciju islično: da bi je iznutra oslabilo i time lakše uništilo; v. pod Troja.

Reč Trojanski konj napisana unazad: trojanski konj i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: фиг. лице које се лукавошћу увуче у неку организацију и сл. да би је изнутра ослабило и тиме лакше уништило; в. под Троја.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t