Skip to main content

Trojka značenje

šta znači Trojka

Na latinici: Definicija i značenje reči Trojka (rus. troika) ruska zaprega sa tri konja, jedan pored drugog, od kojih srednji trči ispod velikog luka.

Reč Trojka napisana unazad: trojka i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. троика) руска запрега са три коња, један поред другог, од којих средњи трчи испод великог лука.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t