Skip to main content

Trokadero značenje

šta znači Trokadero

Na latinici: Definicija i značenje reči Trokadero (šp.,od francuske reči: Trocadero) tvrđavica u Španiji koju su Francuzi zauzeli 1823. god; po toj tvrđavici nazvana uzvišica u Parizu, na desnoj obali Sene, sa palatom za izložbe i muzejom.

Reč Trokadero napisana unazad: trokadero i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп., фр. Троцадеро) тврђавица у Шпанији коју су Французи заузели 1823. год; по тој тврђавици названа узвишица у Паризу, на десној обали Сене, са палатом за изложбе и музејом.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t