Skip to main content

Trokarirati značenje

šta znači Trokarirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Trokarirati (fr. trois-quarts)medicina: bosti tro-karom radi puštanja tečnosti ili vazduha;isto znači i troakar 1.

Reč Trokarirati napisana unazad: trokarirati i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. троис-qуартс) мед. бости тро-каром ради пуштања течности или ваздуха; уп. троакар 1.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t