Skip to main content

Trombociti značenje

šta znači Trombociti

Na latinici: Definicija i značenje reči Trombociti (od grčke reči: thrombos grudva, grumen) krvna zrnca pločastog oblika.

Reč Trombociti napisana unazad: trombociti i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тхромбос грудва, грумен) крвна зрнца плочастог облика.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t