Skip to main content

Tromboflebitis značenje

šta znači Tromboflebitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Tromboflebitis (od grčke reči: thr6mbos grudva, grumen, kap, phleps, phleb6s žila)medicina: zapaljenje vena usled kakve grudvice usirene krvi ili parčenceta tkiva koje je začepi-lo venu.

Reč Tromboflebitis napisana unazad: tromboflebitis i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. тхр6мбос грудва, грумен, кап, пхлепс, пхлеб6с жила) мед. запаљење вена услед какве грудвице усирене крви или парченцета ткива које је зачепи-ло вену.

Slično: 
Trohotika nauka o kružnom kretanju, o kružnom obrtanju. ...
Trohoskop med. uređaj za pregled bolesnika rendgenovim zracima u vodoravnom ...
Trohometar sprava za merenje brzine brodova. ...
Trohoida v. cikloida. ...
Trohleja koturača, čekrk, vitlo, dizalica....
Trohej četr. stopa od jednog dugog i jednog kratkog sloga:— i....
Sve reči na slovo t